с. Искрец – Съединението на България (06.09.2023г.)