с. Искрец – Възстановка, Независимостта на България (22.09.2022г.)