Развлекателен парк “Леденика”, Враца – Хайдушки път (26.06.2022г.)