Откриване на регионален клуб в гр. Габрово (14.01.2023г.)