Новини

Тук може да видите дейността на НС “Единение” през годините

  • На 10.02.2007г. е сключен договор за сътрудничество между Национален съюз “Единение” и Националния музей на МВР. Съставна част от него е “План за съвместни мероприятия”.
  •  
  • На 08.02.2008г. е сключен договор за сътрудничество между Национален съюз “Единение” и 74-то СОУ “Гоце Делчев” гр. София. Съставна част от него е “План за съвместните мероприятия”.
  • В съответствие с Устава на сдружението, Национален съюз “Единение” осъществява сътрудничество с комитет “Крум Страшний” гр. Шумен, с който има има сходни цели и задачи.
  • Национален съюз “Единение” развива дейност съвместно с клуба на любителите на исторически оръжия “Поп Минчо Кънчев” гр. Стара Загора.
  • В съответствие с Устава на сдружението, Национален съюз “Единение” осъществява сътрудничество с комитет “Крум Страшний” гр. Шумен, с който има има сходни цели и задачи.
  • В съответствие с Устава на сдружението, Национален съюз “Единение” осъществява сътрудничество с комитет “Крум Страшний” гр. Шумен, с който има има сходни цели и задачи.