гр. Батак- Откриване на регионален клуб в Батак (01.05.2022г.)