НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ


pic 


Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи интереси към издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на националното ни достойнство и самочувствие.Сдружението се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: “NATIONAL ALLIANCE EDINENIE”.


pic
 

© 2008 Камея Дизайн. Всички права запазени.